OFERTA

W ramach obsługi prawnej Kancelaria oferuje swoim klientom kompleksowe zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi oraz innymi organami i osobami w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych jak również w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.


Najbardziej typowe usługi Kancelarii, z których korzystają Klienci obejmują:

Stałą obsługę prawną przedsiębiorców (bieżące doradztwo prawne realizowane zarówno za pomocą środków komunikacji elektronicznej jak i w drodze dyżurów lub wizyt "na żądanie" u Klienta, zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i administracyjnych, pomoc w negocjacjach oraz rozwiązywanie bieżących problemów przedsiębiorcy, przygotowywanie i analizowanie umów, sporządzanie opinii prawnych etc.)

Obsługa prawna spraw indywidualnych przy czym podstawową zasadą Kancelarii jest kompleksowa obsługa sprawy na każdym etapie postępowania (cywilny, sądowy, administracyjny) aż do uzyskania rezultatu satysfakcjonującego Klienta.

Sporządzanie opinii prawnych oraz informacji prawnych w ramach zleceń jednostkowych.

Prowadzenie szkoleń dla pracowników ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń dla członków korpusu służby cywilnej.